Hoe kunnen we mantelzorgers ontzorgen? Help mee!

In Nederland lijden 270.000 mensen aan dementie. Van dit aantal wonen ca. 200.00 mensen thuis en dit aantal neemt in de nabije toekomst alleen maar toe. Dit betekent dat er steeds meer en langer beroep wordt gedaan op mantelzorgers.

De beste hulp bij persoonlijke verzorging bij dementie

Mensen die lijden aan dementie weer mens te laten voelen door aandacht te geven aan persoonlijke verzorging. Zodat alle ongemakken bij dementie zoals incontinentie en een verminderde persoonlijke hygiëne een stukje naar de achtergrond verdwijnen.

Als specialist in basiszorg willen wij mantelzorgers de beste hulp bieden als het gaat om persoonlijke verzorging bij dementie. We willen mantelzorgers ontzorgen met informatie en producten over dit onderwerp. Maar wat betekent de beste hulp?

Mantelzorgers en zorgprofessionals gezocht!

Wij zijn op zoek naar mantelzorgers en zorgprofessionals die te maken hebben met dementie. Mensen die met ons in gesprek willen gaan over mantelzorg bij dementie. In de vorm van een persoonlijk gesprek of groepsdiscussie. Samen hopen wij te kunnen beantwoorden hoe wij de beste hulp kunnen bieden bij persoonlijke verzorging bij dementie.

Wil je geen gesprek maar heb je wel een idee of een vraag over persoonlijke verzorging bij dementie? Dat kan natuurlijk ook. Vul het formulier en we nemen jouw vraag of opmerking mee.

dementie-oplossing-toekomst-portaal-abena

Vergeet dementie, onthoud de mens

Dementie staat vaak in een negatief daglicht. Woorden als: vergeetachtig, mensen niet meer herkennen en veel zorg en aandacht komen in je op als je nadenkt over dit onderwerp. Maar kun je het ook van een andere kant bekijken? Dat betekent dat we mensen die lijden aan dementie de ruimte geven om zichzelf te zijn. Hen te ontlasten in de ongemakken die ze (onbewust) voelen. Denk aan incontinentie dat vaak om de hoek komt kijken, of het feit dat persoonlijke verzorging minder aandacht krijgt. Kortom, hoe kunnen we zorgen dat mensen met dementie een menswaardig bestaan kunnen blijven leiden?

Laden