Via diverse kanalen en het RIVM worden veel adviezen gegeven wat we zelf kunnen doen om verspreiding van het infectieziektes te voorkomen. Advies is om de gebruikelijke maatregelen te nemen om overdracht van virussen te voorkomen:

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep en droog deze met een papieren handdoek.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.
 • Schud geen handen.

Over virussen en bacteriën

Een virus is een besmettelijke structuur die zich alleen kan vermenigvuldigen in de cellen van levende organismen. Virussen kunnen infectieziektes veroorzaken en leven ten koste van hun “gastheer”. Er bestaan nog weinig medicijnen tegen virale infecties.

Bacteriën zijn organismen die bestaan uit 1 cel. Maar die cel kan wel zichzelf delen. Sommige bacteriën hebben ons lichaam nodig om te overleven en zijn niet schadelijk. Maar er zijn ook bacteriën die je lichaam binnendringen en ziektes veroorzaken. Antibiotica kunnen daarbij helpen.

virus-verspreiding-tegengaan-oplossing-hulp
Overdracht-virussen-via-niezen

Overdracht van virussen

Bent u besmet met een virus, dan kan het virus zich bijvoorbeeld via druppeltjes vloeistof die u uithoest of niest, of via bloed, zweet of speeksel verspreiden. Een goede nies kan de druppels meer dan een meter verspreiden, vandaar het advies om minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd te blijven en persoonlijke hygiëne in acht te nemen.

Naast persoonlijke hygiëne, speelt de schoonmaak een cruciale rol. Schoonmaak valt niet voor niets onder de vitale processen en schoonmakers behoren tot de cruciale beroepsgroepen. Hier ontstaan best veel vragen over.

ffp gezichtsmasker bescherming coronavirus mondkapjes leverancier nederland ziekenhuis

Abena Gezichtsbeschermers

Op dit moment is er wereldwijd een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Zo is er ook een tekort aan beschermingsbrillen of gezichtsbeschermers ter bescherming van de ogen. Om de zorg te helpen, levert Abena disposable gezichtsbeschermers die zorgverleners beschermen tegen spatten, druppels of verneveling van vloeistoffen die potentieel besmettelijk zijn.

Gezichtsschermen kunnen ingezet worden als persoonlijk beschermingsmiddel ter vervanging van een beschermbril. Abena gezichtsschermen zijn gemaakt van helder PET-materiaal met een stevige, 4 cm dikke band van polyester foam.

Op het RIVM zien we o.a. de volgende vragen:

Hoe lang kan het virus overleven buiten het lichaam?

Een virus heeft een mens of dier nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Echter het coronavirus kan ook bacteriën gebruiken als gastheer en zich zo verder verspreiden. Het virus kan tot enkele dagen overleven. Het virus kan dus op oppervlakken terechtkomen en kan daar enige tijd overleven. Als je zo’n oppervlak aanraakt en daarna met je handen aan neus, mond of ogen zit, dan kan het virus worden overgedragen. Hoe lang dat precies is, is nu nog onbekend. Dit kan variëren van enkele uren tot enkele dagen. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid.
Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kun je eenvoudig reinigen met een gewoon schoonmaakmiddel. Was daarna je handen met water en zeep.

Kan ik ziek worden van het nieuwe virus als ik ergens spullen of oppervlakken aanraak of vastpak?

De kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt, zoals post, pakketjes of een bos bloemen. De kans wordt nog kleiner als je regelmatig je handen wast en voorkomt dat je na het aanraken met de handen in het gezicht komt. Als je weet dat de eigenaar van de spullen ziek is, was dan je handen zodra daar gelegenheid voor is.

Het virus kan op oppervlakken terechtkomen en kan daar enige tijd overleven. Als je zo’n oppervlak aanraakt en daarna met je handen aan neus, mond of ogen zit, dan kan het virus worden overgedragen.

De belangrijkste besmettingsroutes blijven overdracht via druppels door niezen/hoesten en via de handen. Volg daarom de bestaande hygiëneadviezen en maatregelen die voor iedereen gelden.

reinigen-schoonmaken-coronavirus-probleem-oplossen-desinfecteren

Meer reinigen! Desinfecteren alleen bij besmetting!

Momenteel worden er veel protocollen gemaakt inzake infectiepreventie m.b.t. de huishoudelijke dienst.   In deze protocollen staat hoe je een besmette ruimte moet ontsmetten, maar vaak staat niets over het voorkomen van de verspreiding vermeld.

Het is voor de medewerker vaak niet helemaal duidelijk dat dit protocol bedoeld is voor besmette ruimten waar een uitbraak of besmetting heeft plaatsgevonden. Deze protocollen zijn niet bedoeld voor de dagelijkse, reguliere reiniging en desinfectie.

Schoonmaken is belangrijk om verspreiding van het virus te voorkomen. Preventie begint bij de schoonmaak. Hiervoor is alles desinfecteren echt te veel van het goede en is vaker schoonmaken (ziektekiemen verwijderen) het beste advies.

Alles wat je moet weten over mondneusmaskers

Langzaamaan worden de coronamaatregelen versoepeld. Dat betekent onder andere dat scholen weer open gaan, dat we weer naar de kapper mogen en dat het openbaar vervoer toegankelijker wordt. Dat de maatregelen versoepelen wil niet zeggen dat het coronavirus minder besmettelijk is. Het blijft belangrijk dat iedereen zichzelf en anderen beschermt tegen het virus. Het dragen van een mondkapje, of eigenlijk een mondneusmasker, kan hier een bijdrage aan leveren. Welke bescherming een mondmasker biedt, is afhankelijk van het type masker en de manier waarop je het masker draagt.

mondkapjes maskers verkoop abena bescherming

Reinigen of desinfecteren?

Velen weten het verschil niet tussen reinigen (het verwijderen van ziektekiemen door bijv. afnemen) en desinfecteren (het doden van ziektekiemen). Medewerkers van de facilitaire dienst krijgen opdracht om alle deurklinken, contactpunten en oppervlakten etc. iedere keer te desinfecteren.

Of medewerkers gaan zelf desinfecteren in plaats van afnemen, tenminste, dat dénken ze. Want hier wordt namelijk van alles voor gebruikt: van Dettol tot chloor voor de consumentenmarkt, tot desinfectiedoekjes. Ook wordt de methode niet goed toegepast of de inwerktijd niet in acht genomen. Met als gevolg dat er én niet goed wordt gereinigd én ook niet goed gedesinfecteerd!

Het advies is om niet preventief te desinfecteren. De redenen daarvoor zijn:

 1. De desinfectiemiddelen raken op met als gevolg dat er geen desinfectans meer is als het wél echt nodig is, als er echt een besmetting is.
 2. Creëren van schijnveiligheid. Afnemen met een desinfectiemiddel werkt niet, zeker niet bij een virus. Om een virus te doden moet een desinfectiemiddel minimaal een minuut inwerken, bij gebruik van een chlooroplossing is dit zelfs 5 minuten. Door te reinigen met een desinfectiemiddel doodt je dus nooit alles omdat de inwerktijd niet in acht wordt genomen.
 3. Creëren van resistentie.

Let op!: Dit betreft enkel de dagelijkse, reguliere schoonmaak. Deze wordt nu overal in frequentie verhoogd, ter voorkoming van verspreiding via de omgeving. Bij een besmetting wordt er een ander protocol toegepast en is desinfecteren natuurlijk wel noodzakelijk!.

Kortom: veelvuldig reinigen is het advies

Het advies is om voorwerpen die vaak worden aangeraakt, zeker door meerdere mensen, vaker en hygiënischer te reinigen dan anders, het liefst met een disposable microvezeldoek. Dat geldt onder meer voor:
 • Kranen
 • WC-bril en doorspoelknop
 • Sanitair
 • Lichtknoppen en liftschakelaars
 • Deurknoppen en -klinken (ook bijvoorbeeld van de koelkast)
 • Koffiezetapparaten
 • Trapleuningen
 • (Eet)tafels en werkoppervlaktes
 • Het aanrecht
 • Deurbellen
 • (Mobiele) telefoons en touch-screens
 • Toetsenborden en computermuizen

Verwijderen van micro-organismen door schoonmaken

Een voorwaarde voor het verwijderen van bijvoorbeeld bacteriën en virussen is natuurlijk dat er goed wordt schoongemaakt. Bij goed schoonmaken wordt niet alleen de voedingsbodem weggehaald, maar ook een groot deel van de micro-organismen.

Gebruik voor het schoonmaken een vochtige disposable microvezeldoek. Na gebruik de doek weggooien. Een goede kwaliteit disposable microvezeldoek, op de juiste manier gebruikt, verwijdert nagenoeg alle vervuiling en bacteriën en zorgt dat er geen voedingsbodem voor ziektekiemen overblijft.

Waarom is goed schoonmaken zo belangrijk?

 • Het kan niet goed genoeg benadrukt worden: een goede schoonmaak is de basis van het totale hygiëneplaatje. Het is de fundering. Als een flatgebouw een slechte fundering heeft zal het instorten. Zo ook bij de schoonmaak. Door middel van schoonmaken wordt vervuiling weggehaald. Wat voor ons mensen vervuiling is, is voor micro-organismen een feestje. Als je de vervuiling wegneemt door goed schoon te maken, haal je de voedingsbodem van deze ziekmakende organismen weg. Daarnaast neem je ook een groot deel van de micro-organismen zelf weg. Maak je op de juiste manier schoon, bijvoorbeeld met professionele microvezeldoeken, dan verwijder je ongeveer 98% van de vervuiling en micro-organismen.
 • Ook zorgt vervuiling ervoor dat een desinfectans zijn werk niet goed kan doen. Een desinfectans is dan ook een slecht schoonmaakmiddel. Als je het wel als schoonmaakmiddel gaat gebruiken en daarbij ook nog denkt dat het gaat desinfecteren, dan kom je bedrogen uit. Tijdens het schoonmaken zal de desinfectans inactief worden door de vervuiling. Van desinfectie zal dus geen sprake meer zijn.
 • Als je desinfectantia gebruikt, let dan goed op de gebruiksaanwijzing op het product. De effectiviteit van desinfectantia hangt af van de inwerktijd. Te korte inwerktijd zorgt er vaak voor dat een desinfectie niet slaagt. Ook (te veel) verdunnen met water kan leiden tot een minderde werkzaamheid. Verdun een product alleen als dit op de verpakking staat volgens de handleiding.
 • Daarnaast zijn nog verschillende situaties van invloed op de werkzaamheid. De temperatuur en vooral de aanwezigheid van bijvoorbeeld huidschilfers, etensresten, planten resten, enzovoort. Door contact hiermee kan de werkzaamheid van het middel minder worden. Daarom is het belangrijk voor het desinfecteren schoon te maken met water en zeep of allesreiniger, bij voorkeur met een disposable microvezel.
 • Extra voordeel hiervan is dat een deel van de micro-organismen al bij het schoonmaken verdwijnen.
 • Het gebruik van desinfecterende middelen kan nadelen met zich mee brengen. Fout gebruik van deze middelen helpt niet tegen micro-organismen. Het gebruik kan dan een veilig gevoel geven terwijl er nog steeds schadelijke micro-organismen zijn. Fout gebruik kan ook schadelijk zijn voor mensen. Er ontstaan dan bijvoorbeeld irritaties of allergische reacties op de huid. Het is mogelijk dat micro-organismen resistentie ontwikkelen door (niet nauwkeurig) gebruik van desinfecterende middelen. De middelen hebben dan geen desinfecterende werking meer. Desinfecterende middelen werken ook tegen onschadelijke en nuttige micro-organismen die ons beschermen tegen schadelijke micro-organismen.
 • Een desinfecterend middel kan bij fout gebruik (bijvoorbeeld door te weinig verdunnen) ook gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. De gezondheidsrisico’s hangen af van het type middel en het gebruik. Voorkomende gezondheidsrisico’s zijn geïrriteerde slijmvliezen, huid en ogen of allergische reacties op de huid. Desinfecterende middelen zijn veilig als u ze volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt. De fabrikant doet de gebruiksaanwijzing altijd bij het desinfectiemiddel. Veel mensen weten niet dat ze desinfecterende middelen in huis hebben en gebruiken. Op een desinfecterend middel staat vaak dat het werkt tegen micro-organismen. Bijvoorbeeld met de woorden “desinfecterend” of “anti-bacterieel”. Middelen met een toelatingsnummer zijn getest op veiligheid voor mens en milieu*.
  (bron: Jaap Niezen).

NB: bij echte besmetting (of volgens standaard protocol altijd bij vervuiling door lichaamsvocht) is desinfecteren belangrijk en zal de zorginstelling hiervoor een eigen protocol hebben. Vraag deze altijd op. Voor oppervlaktedesinfectie geldt dan te allen tijde: eerst reinigen, dan desinfecteren! Dit is dus anders dan bij handdesinfectie.

Desinfectie toch nodig? Let dan op de volgende punten:

 • Check of het middel geschikt is voor het doden van het virussen, dus ook het coronavirus
 • Draag de juiste persoonlijk beschermingsmiddelen
 • Maak het te desinfecteren oppervlak goed schoon
 • Lees de gebruiksaanwijzing van het desinfectiemiddel
 • Voer de desinfectie uit volgens gebruiksaanwijzing
 • Maak het te desinfecteren oppervlak voldoende nat met de desinfectans zodat het oppervlak nat blijft gedurende de inwerktijd
 • Desinfecteer het liefst met disposable doeken
 • Doe de doeken in een, het liefst anders gekleurde, afvalzak
 • Verwijder in de juiste volgorde de PBM’s
 • Was of desinfecteer je handen

Algemene adviezen:

 • Verwijder tijdschriften, kranten etc. uit wachtkamers en andere ruimtes;
 • Sluit vuilniszakken met gebruikte beschermingsmiddelen. Afvalzakken of waszakken nooit in elkaar persen, de ziektekiemen vliegen dan de lucht in.
 • Gebruik disposable materiaal, of reinig en droog elke dag de materialen die voor de reiniging gebruikt worden.
 • Ventileer werkplekken door bijvoorbeeld ramen open te zetten of anders door goed onderhouden airconditioningsystemen.

Mobieltje schoonmaken

Hoe viezer een oppervlak, hoe langer bacteriën daarop kunnen overleven. Dat geldt ook voor mobiele telefoons. De mobiele telefoon wordt vaak aangeraakt met handen en gezicht (oren). De telefoon is ook nog eens warm en wrodt vaak in een broekzak gestoken. Dat is de ideale groeitemperatuur voor bacteriën en ziektekiemen. Door de telefoon goed te reinigen, verklein je het risico op besmetting. Het advies is om daarvoor een disposable microvezeldoek te gebruiken. De microvezeldoek  vochtig maken met een beetje water. Abena disposable microvezeldoeken verwijderen 99,99% van de bacteriën en vervuiling van het scherm, zo kunnen virusdeeltjes zich niet goed hechten aan hun gastheer de bacterie.

schoonmaken-corona-oplossing-mobiel-bron-van-infecties
oppervlakte schoonmaken met de juiste producten

Desinfecterende handgel is ongeschikt voor mobieltjes

De telefoon ontsmetten met handgel is geen goed idee. Dit kan er juist voor zorgen dat het voor virussen en bacteriën makkelijker wordt om op een telefoon te overleven: Handgel bestaat uit alcohol en een laagje vet met verzorgende bestanddelen die ervoor zorgen dat de alcohol je handen niet uitdroogt. Als je dit gebruikt voor je telefoon, dan verdampt de alcohol maar blijft het vetlaagje zitten. Vuil blijft dan juist aan je telefoon plakken. Daarnaast zijn handgels en schoonmaakmiddelen vaak te agressief voor het materiaal van een mobieltje. Gebruik van een vochtig microvezeldoek kan geen kwaad.

Chirurgisch mondneusmasker, type IIR

Medisch mondneusmasker, voldoet aan EN 14683
mondmasker mondneusmasker

Een chirurgisch mondneusmasker dat spatbestendig is en een hoge weerstand heeft tegen het binnendringen van vloeistoffen. Het masker beschermt je neus- en mondslijmvliezen tegen spatten van lichaamsvloeistoffen van buitenaf. Tegelijkertijd beschermt het masker anderen tegen spatten uit jouw mond of neus. Het masker beschermt dus jezelf en anderen tegen spatten. Daarnaast filtert het wat je uitademt en zorgt het ervoor dat je niet per-ongeluk met je handen je neus, ogen of mond aanraakt. Het is belangrijk dat je zorgt dat het masker zo goed mogelijk aansluit op het gezicht.

Ademhalingsbeschermingsmasker, type FFP2

Persoonlijk beschermingsmiddel, voldoet aan EN 149
ffp2 mondmasker

Dit is een ademhalingsbeschermingsmasker. Het masker filtert zeer kleine deeltjes uit de lucht die je inademt. Dat betekent dat het ook bescherming biedt wanneer een virus  via de lucht verspreid wordt (aerosolen). Het masker filtert minimaal 94% van de deeltjes die je inademt. Hoe hoger deze filtratie, hoe moeilijker het echter wordt om aangenaam adem te halen. Een FFP2 bescherming bij corona is voldoende. Het is erg belangrijk dat het masker helemaal aansluit op het gezicht, om zo lekkage aan de zijkanten te voorkomen.

Webshop

 • Aanbieding! mondkapje hollands design geproduceerd in nederland

  Mondneusmasker IIR met oranje oorlussen – Made in Holland

  Chirurgisch mondneusmasker type IIR met oorlussen en neusstrip.

  Verder lezen
 • handdesinfectiemiddel 500ml

  Handdesinfectie, Desderman pure 500 ml

  Snelle hygiënische handdesinfectie binnen 30 sec. en chirurgische desinfectie binnen 90 sec. o.b.v. alcohol (ethanol). Geschikt voor gebruik in desinfectiezuil.

  Opties selecteren
 • Aanbieding! face shield gezichtsmasker beveiligd werken

  Gezichtsbeschermer – Face Shield – 4 stuks

  Gezichtsbeschermer ter bescherming tegen spatten en druppels. Voorkomt het overdragen van infectieziekten.

  In winkelmand
 • Disposable microvezeldoek blauw

  Disposable microvezeldoek voor hygiënisch reinigen van oppervlakken.

  In winkelmand
 • Aanbieding! ffp2 masker leverbaar in nederland zorg

  Ademhalings- beschermingsmaskers FFP2

  FFP2 mondneusmasker ter bescherming tegen inademen van zeer kleine deeltjes zoals ziekteverwekkers, die door de lucht verspreid worden.

  Opties selecteren
 • desinfecterende handgel coronavirus

  Hygiëne Handgel 125 ml

  75% alcohol, flacon 125 ml met handige doseerdop.
  Effectieve bescherming, droogt de handen niet uit.

  In winkelmand
 • Aanbieding! wegwerp schorten blauw abena

  LDPE schorten blauw 80x125cm

  Niet-vochtdoorlatende LDPE isolatiejas bestaande uit schort en mouwen. Inzetbaar bij verpleging .

  In winkelmand