Maak kennis met de nieuwe standaard in onderzoekshandschoenen

Goed nieuws voor infectiepreventiespecialisten, assortimentscoördinatoren, managers en beleidsmakers in de zorg. Met de antimicrobiële handschoenen van Abena is het mogelijk om kwetsbare patiënten, cliënten en medewerkers actief te beschermen tegen zorggerelateerde infecties.

handschoenen-onderzoek-anti-microbieel-professioneel-kwaliteit (6)

Doden 99,999% van alle geselecteerde bacteriën

handschoenen-onderzoek-anti-microbieel-professioneel-kwaliteit

Beschermen actief tegen zorggerelateerde infecties

handschoenen-onderzoek-anti-microbieel-professioneel-kwaliteit (3)

Heeft geen invloed op bacteriële resistentie

De jaarlijkse impact van zorggerelateerde infecties in de EU:

  • 37.000 sterfgevallen in de EU door zorggerelateerde infecties
  • 4,1 miljoen betrokken patiënten
  • 7 miljard aan ingeschatte kosten door infecties

De nieuwe standaard op het gebied van onderzoekshandschoenen

De antimicrobiële onderzoekshandschoenen van Abena doden binnen 5 minuten 99,999% van de micro-organismen. Ook antibiotica-resistente bacteriën (BRMO’s) en andere ziekteverwekkers. Daarmee vormen ze de nieuwe standaard op het gebied van onderzoekshandschoenen in zorginstellingen.

antimicrobiele-handschoen abena

Meer weten?

Interesse in de mogelijke impact op uw infectiepreventiebeleid? Of gewoon een sample ontvangen? Laat het ons weten!

productspecialisten team abena nederland
handschoen-onderzoek-antimicrobiel

Conventionele handschoenen vs. antimicrobiële handschoenen

Klinische studies tonen aan dat medische handschoenen een sleutelrol spelen bij het voorkomen van besmetting, verspreiding en overdracht van ziekteverwekkers in zorginstellingen. Niet voor niets adviseert de WHO om medische handschoenen te dragen.

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat een zorgprofessional de omgeving van een patiënt of cliënt onbedoeld besmet, bijvoorbeeld door iets uit de kast te pakken of een machine te bedienen. Bij gebruik van conventionele handschoenen is hierdoor altijd het risico aanwezig van indirecte besmetting.

De antimicrobiële handschoenen van Abena beschermen patiënten en zorgprofessionals niet alleen tegen de rechtstreekse overdracht van schadelijke bacteriën, maar bieden ook actieve bescherming. Zodra er microben op de handschoenen terecht komen, worden deze direct gedood.

Bacteriedodende werkzaamheid van Abena antimicrobiële handschoenen*:

Hoe werkt het?

Het doden van bacteriën gebeurt door middel van een fotodynamisch proces. Met behulp van lucht, licht en een senziter wordt daarbij singletzuurstof gecreëerd, die micro-organismen binnen een fractie van een seconde doodt.

De sensitizer is een speciaal ontwikkelde kleurstof, die is toegevoegd tijdens het productieproces van de handschoenen. Deze kleurstof absorbeert licht, en draagt de energie die daarbij vrijkomt over aan zuurstof uit de lucht. Zo wordt er geactiveerde zuurstof (singletzuurstof) gecreëerd.

Singletzuurstof is zeer reactief. Het vernietigt celwanden van bacteriën, lipiden en eiwitten en is daardoor instaat om micro-organismen te doden. Dit gebeurt in slechts 4 microseconden. Het proces blijft zich herhalen zolang er lucht en licht is, waarbij de kleurstof werkt als katalysator.

Het fotodynamisch principe wordt ook gebruikt bij o.a. therapieën voor kankerbestrijding, desinfecterende behandelingen in de tandheelkunde, en bij therapieën tegen schimmelnagels.

Goed om te weten

handschoenen-onderzoek-anti-microbieel-professioneel-kwaliteit (4)

Bewezen veilig voor de huid
en geschikt voor alle
zorghandelingen

handschoenen-onderzoek-anti-microbieel-professioneel-kwaliteit (4)

Geen gebruik van biociden
of andere
chemische stoffen

handschoenen-onderzoek-anti-microbieel-professioneel-kwaliteit

Non-leaching
handschoen geeft geen
stoffen af

Wetenschappelijk getest en bewezen in de praktijk

De antimicrobiële handschoenen van Abena zijn uitgebreid wetenschappelijk getest op hun bacteriedodende werking, hun beschermende werking tegen schadelijke stoffen en hun veiligheid voor gebruikers.

Download het wetenschappelijk artikel hierin alle informatie over de werking

Vraag het complete onderzoeksrapport aan voor alle testresultaten.

Direct te implementeren, zonder extra kosten

Voor de invoering van antimicrobiële handschoenen hoeven geen procedures of protocollen worden aangepast. Ook zijn er geen significante prijsverschillen tussen antimicrobiële handschoenen en conventionele onderzoekshandschoenen. Kortom: niets staat je in de weg om het infectiepreventiebeleid van jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Download

Wetenschappelijk onderzoek

Meteen aan de slag?

Zo snel mogelijk je voordeel doen met de antimicrobiële handschoenen van Abena? Vraag vandaag nog een offerte aan.

Eerst uitproberen?

Wil je onze handschoenen eerst op een of meer afdelingen uitproberen? We sturen je graag een gratis pakket met proefexemplaren.

Veelgestelde vragen

Die kans wordt zeer klein geacht. Dit heeft alles te maken met het werkingsmechanisme:

  • De stof die door het fotodynamisch proces ontstaat, werkt binnen slechts 4 microseconden.
  • Zolang de reactie met licht en lucht nog niet heeft plaatsgevonden, wordt de sensitizer niet als ‘aanvaller’ herkend. Daarnaast vindt de ‘aanval’ aan de buitenkant van de cel plaats; er is dus niets wat een organisme van binnen kan doen om de aanval te stoppen.
  • De schade aan micro-organismen is dusdanig groot, dat zij niet de kans hebben zich aan te passen. Het fotodynamisch proces treft namelijk niet slechts één deel van het micro-organisme, zoals bij antibiotica, maar de hele cel wordt aangetast.

Sommige micro-organismen worden sneller gedood dan anderen. Met de antimicrobiële handschoenen van Abena wordt 99.99% van de micro-organismen binnen 5 minuten gedood, en onderzoekshandschoenen worden gemiddeld 10 minuten gedragen. Je zou dus zeggen dat alle bacteriën in de meeste gevallen snel genoeg worden gedood.

Ook als ze korter gedragen worden (zelfs korter dan 5 minuten), leveren de antimicrobiële handschoenen een wezenlijke bijdrage aan infectiepreventie. Onze antimicrobiële handschoenen werken immers al vanaf het moment dat ze worden blootgesteld aan licht en lucht. En niet alle micro-organismen hoeven gedood te worden om een infectie te voorkomen. Om een infectie te veroorzaken is een bepaalde hoeveelheid ziekteverwekkers nodig. Dit varieert per ziekteverwekker, maar hangt ook af van de omstandigheden zoals bijvoorbeeld het immuunsysteem van de patiënt, en de plaats van overdracht of infectie. Zelfs als maar 90% van de bacteriën wordt gedood, leidt dit al tot een verlaging van het risico op infecties.

Ja, de antimicrobiële handschoenen werken zelfs als ze bevuild zijn met bijvoorbeeld zweet, speeksel, slijm en bloed. Daar zijn ze ook op getest. Maar uiteraard wordt het niet aanbevolen om gecontamineerde handschoenen te dragen en dienen deze bij zichtbaar vuil verwisseld te worden, zoals de WIP-richtlijnen voorschrijven.

Ja, ze zijn volkomen veilig voor de huid en voldoen aan alle richtlijnen en normen op dit gebied. Om precies te zijn voldoen onze antimicrobiële handschoenen aan de normen EN 455-1,2,3, 4 en EN 374-1,2,3,4, 5. Ze zijn dus geschikt voor alle zorghandelingen, waaronder het werken met cytostatica, en beschermen tevens tegen biologische agentia.

Nee, de handschoenen geven niet af. En hun antimicrobiële werking wordt ook niet overgedragen bij contact met iemands huid (non-leaching). Er moet immers lucht en licht aan te pas komen voor de handschoen werkt. Als je iemand aanraakt, is dit niet het geval.

Nee, de handschoenen zijn een extra voorzorgsmaatregel of hulpmiddel om infecties te voorkomen. Alle bestaande richtlijnen en protocollen gelden ook bij het gebruik van antimicrobiële handschoenen.

De handschoenen zijn getest in ziekenhuizen bij normale lichtomstandigheden van 1.000 lux en 500 lux. De resultaten van die tests laten geen significant verschil zien in werkzaamheid.

De handschoenen zijn getest op werkzaamheid gedurende de houdbaarheid (3 jaar) EN 455-4. Uit deze test kwam naar voren dat de AM handschoenen hun werkzaamheid behouden gedurende de gehele levensduur. De bovenste en eerste handschoen is ook getest in een aangebroken open verpakking. Deze AM handschoen (en dispenser) werd gedurende 30 dagen in het licht bewaard en nadien getest op werkzaamheid. Deze werkzaamheid van de bovenste en eerste AM handschoen kwam overeen met de werkzaamheid van een AM handschoen dat nog niet blootgesteld werd aan licht. Er werd geen significant verschil gemeten.