Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen; – u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

 

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  1. De content is door met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  2. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
  4. Aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van bezoek aan de website of gebruik daarvan, wordt nadrukkelijk afgewezen door de directie van Abena Re-Seller bv.
  5. Abena Re-Seller bv geeft geen garanties omtrent de continuïteit van deze website.
  6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Abena Healthcare BV, Boxmeer, inschrijving Kamer van Koophandel nr. 12025762.
Op de dienstverlening van Abena Healthcare bv zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost. De voorwaarden zullen u op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.

Geen producten in je winkelwagen