Mens en milieu

Abena: een bewuste keuze voor duurzaamheid

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zitten in ons DNA. Niet voor niets zijn wij de eerste producent van incontinentiemateriaal in de wereld met het strenge Scandinavische milieukeurmerk Nordic Swan Ecolabel. Ons doel? Zoveel mogelijk duurzame producten produceren met zo min mogelijk belasting op het milieu. Wij willen actief bijdragen aan een leefbare en groene toekomst voor iedereen.

Verduurzaming van onze producten

Volgens een schatting van de EU bestaat zo’n 5% van het huishoudelijk restafval uit incontinentiemateriaal en babyluiers. En dat aantal zal met de toenemende vergrijzing alleen maar groeien. Om het milieu zo min mogelijk te belasten, werken wij hard aan de verduurzaming van al onze producten. We gebruiken zoveel mogelijk hernieuwbare grondstoffen. Daarnaast recyclen we 89.5% van ons afval in onze eigen productiefaciliteiten in Denemarken. Verder worden onze producten regelmatig door afhankelijke inspecteurs getest en beoordeeld op vele duurzaamheidscriteria. Denk daarbij bijvoorbeeld aan criteria op het gebied van biologische afbreekbaarheid en verpakkingsmateriaal. Omdat we voldoen aan strenge eisen op milieugebied, dragen we verschillende ecokeurmerken en certificaten, zoals het Nordic Swan Ecolabel, FSC Keurmerk en verschillende ISO-certificaten.

En niet alleen onze incontinentieproducten, maar ook onze verzorgingsproducten en beschermings- en hygiënemiddelen zijn bewust geselecteerd rekening houdend met de impact op het milieu.

Artikel hoe milieuvriendelijk is incontinentiemateriaal 600x320

Omdat we voldoen aan strenge eisen op milieugebied, dragen we verschillende ecokeurmerken en certificaten, zoals het Nordic Swan Ecolabel, FSC Keurmerk en verschillende ISO-certificaten.

Nordic Swan Ecolabel

Het Nordic Swan Ecolabel is het officiële milieukeurmerk van de Scandinavische landen (Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en IJsland). Het Nordic Swan Ecolabel is vergelijkbaar met het EU Ecolabel – het Europese milieukeurmerk voor non-food producten en diensten en werkt met dezelfde milieu-, kwaliteits- en gezondheidseisen. Het Nordic Swan Ecolabel geeft consumenten de garantie dat de producten met dit label zo duurzaam mogelijk zijn geproduceerd. Van de herkomst van grondstoffen tot de wijze van verpakking en vervoer.

Wij voeren het Nordic Swan Ecolabel op meer dan 80% van onze incontinentieverzorgingsproducten, waaronder alle Bambo Nature babyluiers. Ook een groot deel van het assortiment Wassen- en Huidverzorgingsproducten draagt dit label.

Criteria Nordic Swan Ecolabel

nordic swan ecolabel natuur beste
iso gecertificeerd abena incontinentiemateriaal 300x240

ISO 14001 en ISO 9001

Abena voldoet aan de certificeringseisen van twee verschillende ISO certificaten: ISO 14001 en ISO 9001. ISO 14001 garandeert onze stakeholders dat onze organisatie voldoet aan de strengste milieueisen en dat deze voortdurend gemeten, gecontroleerd en verbeterd worden. ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Verbetering van onze kwaliteit is voor ons een topprioriteit. Zo hebben we in het kader van ISO 9001 het initiatief genomen om een zogenaamd ‘green account’ in te stellen. Hierop houden we bij hoeveel natuurlijke hulpbronnen zoals olie, elektriciteit en grondstoffen we gebruiken voor onze producten. Dat geeft ons inzicht in ons grondstoffenverbruik en hoe dit zich verhoudt tot onze productie. Ook werken we actief aan de vermindering van CO₂-uitstoot die vrijkomt tijdens het productieproces.

fsc milieu incontinentiemateriaal abena 150x150

FSC Keurmerk

Voor het maken van onze incontinentieproducten en babyluiers is fluff-pulp nodig. Dit bestaat uit katoen-, hout- of hennepvezels. Onze fluff komt zoveel mogelijk van hout met het FSC-keurmerk. Dit is hout uit duurzaam geproduceerde bosbouw. Producenten met dit keurmerk voldoen aan verschillende criteria op het gebied van het behoud van biodiversiteit, bescherming van waterlopen en de veiligheid van bosarbeiders. Deze criteria worden elk jaar getoetst.

Wij zijn erg trots op de toekenning van de verschillende keurmerken. Het is dé garantie voor stakeholders dat onze producten op een maatschappelijke verantwoorde en duurzame manier worden gemaakt.” – Preben Terp-Nielsen (CEO Abena Group)

Asthma Allergy Nordic label

Wij vinden het belangrijk dat onze producten ook geschikt zijn voor mensen met astma, allergieën of een gevoelige huid. Daarom werken we samen met de Asthma Allergy Nordic Associatie om onze producten ook voor deze consumenten veilig te maken. Onze crèmes en lotions bevatten dan ook geen parfum, kleurstoffen, formaldehyde, optische witmakers hars, niet-functionele ingrediënten en parabenen en zijn getest door Asthma Allergy Nordic. De kans op een allergische reactie is daarmee minimaal. Consumenten kunnen er dus op rekenen dat zij onze producten veilig kunnen gebruiken.

Criteria Asthma Allergy Nordic-label

asthma allergy nordic

SA8000 certificaat

De SA8000 is een internationale certificeringnorm die organisaties stimuleert om sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden op de werkplek te ontwikkelen, deze te onderhouden en in de praktijk te brengen. Wereldwijd hebben ongeveer 3.500 organisaties dit SA8000 certificaat. Sinds oktober 2015 zijn er in Denemarken drie bedrijven met dit certificaat, waaronder Abena.

De criteria van de SA8000 norm zijn gebaseerd op het VN-verdrag voor de rechten van de mens en worden opgesteld door Social Accountability International, een onafhankelijke internationale organisatie. Om deze certificering te verkrijgen, moet een organisatie voldoen aan acht verschillende criteria. Geen kinderarbeid dwangarbeid en discriminatie bijvoorbeeld. Maar ook een veilige werkomgeving, acceptabele werktijden, goede en gelijke beloning en recht op sociale zekerheid en collectieve onderhandelingen en acties. Iedere drie jaar wordt getoetst of de gecertificeerde bedrijven nog aan alle criteria voldoen.

Criteria Social Accountability SA8000

sa8000 gecertificeerd abena 150x150

Partner van MVO Nederland

ABENA Nederland is partner van MVO Nederland, een organisatie die gelooft in een economie die aangepast is aan de grenzen van de natuur en maatschappij. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat over een bijdrage leveren aan een betere wereld, voor nu en in de toekomst. MVO Nederland ondersteunt en stimuleert bedrijven, maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan een duurzame economie. En ze sporen de overheid aan om van duurzaam ondernemen de standaard te maken. Aan de hand van de Nieuwe Economie Index (NEx) duidt MVO Nederland jaarlijks in één cijfer hoe duurzaam de Nederlandse economie is. Voor meer informatie, bekijk de website: www.mvonederland.nl.

mvo nederland partner 150x150

United Nations Global Compact (UNGC)

Het United Nations Global Compact (UNGC) is een strategisch beleidsinitiatief voor bedrijven die zich inzetten voor de uitvoering van activiteiten en strategieën op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie. Wij onderschrijven en volgen de uitgangspunten van het UNGC en zijn toegetreden tot het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties. Deze organisatie helpt de particuliere sector bij het beheer van complexe risico’s en kansen op het gebied van milieu-, sociale en overheidsvraagstukken. Eenmaal per jaar brengen wij een statusrapport (COP) uit om verantwoording af te leggen. Het statusrapport is openbaar en is gepubliceerd op de UNGC website.

Wij vinden het belangrijk dat ook onze partners de normen van het UNGC volgen. Daarom moedigen wij onze leveranciers altijd aan om hier ook aan te voldoen.

10 principes UNGC

United Nations Global Compact 300x88
Geen producten in je winkelwagen