abena stappenplan bij vergoeding zorgkosten
abena stappenplan bij vergoeding zorgkosten
abena stappenplan bij vergoeding zorgkosten
abena stappenplan bij vergoeding zorgkosten
abena stappenplan bij vergoeding zorgkosten

Stap 2: Verkrijg een voorschrift voor een continentiehulpmiddel

Indien een continentiehulpmiddel uitkomst kan bieden, verwijst de huisarts u door naar een gespecialiseerd zorgverlener voor het maken van de juiste keuze in materiaal. Zorgverleners waar u terecht kunt zijn:

  1. Praktijkondersteuner huisarts (POH)
  2. Continentieverpleegkundige van thuiszorg of andere zorginstelling
  3. Continentieverpleegkundige in apotheek of medisch speciaalzaak

De vaststelling of u een continentiehulpmiddel nodig hebt, kan ook voortkomen uit een onderzoek of een behandeling in een ziekenhuis of revalidatie-instelling.

Om vast te stellen of en welk continentiehulpmiddel u nodig hebt, gaat de gespecialiseerd zorgverlener met u in gesprek over uw persoonlijke situatie. Het uitgangspunt voor de keuze of u een hulpmiddel nodig hebt, is altijd uw functioneren in het dagelijks leven. Vertel dus altijd open en eerlijk over uw situatie.

Tip: bereid u goed voor (eventueel samen met uw mantelzorger) op dit gesprek. Het gesprek bepaalt namelijk of en welk hulpmiddel u nodig hebt en hoeveel producten u krijgt. Door onderhandelingen tussen medisch speciaalzaken en zorgverzekeraars ontvangt u soms minder producten dan u zou wensen. Ben dus nooit te bescheiden over de hoeveelheid urine en/of ontlasting dat u verliest. Dit kan ervoor zorgen dat u te weinig materiaal via de vergoeding ontvangt.

Indien een continentiehulpmiddel de oplossing is, ontvangt u een voorschrift van uw behandelaar. Dit wordt ook wel een indicatieverklaring of recept genoemd. Dit voorschrift heeft u nodig om hulpmiddelen vergoed te krijgen bij uw zorgverzekeraar. Hiermee worden incontinentiemateriaal, urine opvangzakken en eventuele hulpstukken voor bevestiging aan been of bed en katheters via de basisverzekering vergoed.

Daarbij brengt de zorgverzekeraar eerst het eigen risico in rekening. Uitgangspunten bij het afgeven van een voorschrift:

  1. Duur urine- en/of ontlastingsverlies. Indien u tenminste 2 maanden last heeft van urineverlies of het verlies van ontlasting langer duurt dan 2 weken wordt een hulpmiddel in veel gevallen vergoed.
  2. Dagelijks functioneren. In hoeverre beperkt incontinentie u in het dagelijks leven? Kan een continentiehulpmiddel de kwaliteit van uw leven positief beïnvloeden?

Wat kunt u verwachten van een gesprek met een gespecialiseerd zorgverlener?

Wie u bent

- Leeftijd, geslacht, een mogelijke beperking of ziekte
- Mobiliteit (gebruikt u bijv. een rollator?)
- Handfunctie (welke handen kunt u volledig gebruiken?)
- Gezichtsvermogen
- Geestelijke alertheid
- Lichaamsbouw en uiterlijke kenmerken
- Afmeting van uw lichaam
- Handigheid

Wat uw activiteitenniveau is

- Werkzaamheden
- Reizen
- Wanneer heb je ondersteuning nodig
- Lichamelijke aandoening/ziekte
- Sociale activiteit

Wat van belang is bij het hanteren van producten

- Gemak verschonen
- Openen verpakking
- Wegwerp mogelijkheid
- Volume

Wat de mate van uw onafhankelijkheid is

- Zelfstandig naar het toilet
- Mogelijkheid zelfstandig wisselen
- Afhankelijkheid toiletbezoek mantelzorger/thuiszorg

Externe invloeden

- Medicatie
- Seizoensinvloeden
- Voeding
- Mantelzorg/thuiszorg

De kwaliteit van het leven

- Uzelf kunnen zijn
- Mogelijkheid te kunnen werken
- Deelname sociale activiteiten
- Actief leven
- Behoud zelfstandigheid

Tip: ben open en eerlijk over uw persoonlijke situatie. Alleen dan kan een zorgverlener het juiste hulpmiddel bepalen dat bij u past. Vraag door als u iets niet begrijpt en schaamt u zich niet. Het is belangrijk om te weten hoe en wanneer urine- en/of ontlastingsveries uw dagelijks leven beïnvloedt en welke factoren hier een rol bij spelen. Het juiste incontinentiemateriaal zorgt ervoor dat u zich prettig voelt en de dingen kunt doen die u belangrijk vindt in het leven.