Dementie in de praktijk

Persoonlijke verzorging bij dementie

Wat zijn de verschillende stadia, wat kan ik in welk stadium verwachten en wat is de juiste route om hulp in te schakelen? We zijn vaak gericht op feiten. We willen weten hoe het zit en handelen naar standaarden. Dat zorgt ervoor dat we vaak handelen naar wat hoort in plaats van wat goed voelt. Maar in de praktijk is er niet één weg. Er zijn er meer dan duizend. We geven op deze pagina wat handvatten, die je kunt gebruiken om jouw weg te ontdekken. Een praktische weg die werkt.

Inhoudsopgave

Zorg voor een sociale benadering van de ziekte dementie

Zorg in ieder geval dat je genoeg steun hebt, een sociaal vangnet om je heen. Zodat je er niet alleen voor staat. Probeer om niet alleen aandacht te hebben voor de medische, vaak negatieve kant, van dementie. Maar ook voor de sociale benadering.

Bekijk de video van Valies Ontdekt

Marlies Dekker is beginnend vlogger en betrokken bij dementie. Samen met haar zijn we op zoek gegaan naar geluk bij mensen met dementie. We kwamen uit bij Koor Eigenwijs Zeist. Een koor waar mensen met dementie en hun mantelzorgers iedere week samen vertrouwde liedjes van vroeger zingen. Lukt het om de nadruk te leggen op de positieve dingen? Op wat nog wel kan?

We kunnen niet alle leed en beperkingen die de aandoening dementie met zich meebrengt wegnemen. Maar we kunnen wel helpen hoe je kunt omgaan met de veranderingen.

Menswaardige en praktische tips van oud-mantelzorgers

  • Blijf het contact met familie en vrienden onderhouden. Niet alleen om je verhaal te kunnen doen, maar ook om ze te betrekken in de zorg.
  • Durf hulp te vragen. Zowel aan familie en vrienden maar ook aan professionals. Hulp vragen is geen zwakte. Je zult merken dat er altijd iemand is die je op een of andere manier kan helpen.
  • Testen is pesten. Stel eenvoudige vragen aan je naaste. Niet: Ben je al naar het toilet geweest? Maar: Zal ik even meelopen naar het toilet?
  • Lach veel met elkaar. Ook over voorvallen. Je zult zien, het werkt aanstekelijk.
  • Kijk naar datgene wat nog wél kan. Niet alle dagelijkse dingen lukken meer. Soms kunnen activiteiten nog wel, of in een andere vorm.
  • Geef complimenten. Beweeg zo veel mogelijk mee met je naaste, vanuit zijn of haar gevoel. Ga niet in discussie en probeer aan te sluiten bij zijn of haar belevingswereld.
  • Bedenk waar je dankbaar voor bent. Vlak voordat je gaat slapen. Dan val je met positieve gedachte in slaap. In het begin voelt dit misschien vreemd, maar gaandeweg bedenk je zelf, soms met je naaste, overdag al een bedankje.

Het systeem rondom iemand met dementie

Mensen met dementie worden steeds afhankelijker van hun omgeving, in eerste instantie van hun dierbare naasten. Als naaste wordt je ook getroffen door de ziekte; je leven en relatie verandert drastisch. Je maakt deel uit van ‘het systeem’ rond de persoon met dementie, zeker in de periode thuis. Als specialist in basiszorg geven we je graag inzicht in welke zorgprofessionals jou binnen ‘dit systeem’ de helpende hand kunnen bieden als het gaat om de persoonlijke verzorging.

Huisarts

Mensen met dementie worden steeds afhankelijker van hun omgeving, in eerste instantie van hun dierbare naasten. Als naaste wordt je ook getroffen door de ziekte; je leven en relatie verandert drastisch. Je maakt deel uit van ‘het systeem’ rond de persoon met dementie, zeker in de periode thuis. Als specialist in basiszorg geven we je graag inzicht in welke zorgprofessionals jou binnen ‘dit systeem’ de helpende hand kunnen bieden als het gaat om de persoonlijke verzorging.

Huisarts en dementie
dementie verpleegkundige met advies

Dementieverpleegkundige

Ookwel casemanager of zorgtrajectbegeleider genoemd. Is een onafhankelijk vertrouwenspersoon en vaste begeleider. Luistert, beantwoordt vragen en begeleidt. Komt één keer in de 6-12 weken thuis en schakelt andere professionals en hulp in waar nodig (denk aan de thuiszorg).

Praktijkondersteuner Huisarts (POH)

Een praktijkondersteuner speelt een belangrijke rol bij het signaleren van dementie en kan helpen bij het stellen van een diagnose. Hij of zij zorgt voor het behandelplan, luistert naar je en geeft praktische informatie over omgaan met dementie in de thuissituatie.

praktijkondersteunende huisarts dementie incontinentie
Thuiszorg hulp omtrent dementie en incontinentie

Thuiszorg

Een thuiszorgmedewerker biedt begeleiding en ondersteuning aan mensen die thuis wonen en hulp nodig hebben bij verzorging, verpleging en hulp in de thuiszorg. Waar nodig schakelt de thuiszorg andere professionals in zoals ergo- en fysiotherapie of een wijkverpleegkundige. Neem direct contact op met een thuiszorgorganisatie bij jou in de buurt of vraag het je huisarts of de casemanager.

Fysiotherapeut

Biedt ondersteuning om de zelfredzaamheid van mensen met dementie te verhogen. Veel bewegen heeft een positief effect op het verloop van het ziektebeeld. Vraag je huisarts voor meer informatie over fysiotherapie.

Weekverpleegkundige over dementie
Ergotherapeut

Ergotherapeut

Een ergotherapeut kan helpen om de zelfredzaamheid te verhogen. Zorgt dat de omgeving van de persoon met geheugenverlies of dementie zo dementievriendelijk wordt ingericht. In de basisverzekering zit 10 uur ergotherapie vergoed. Vraag het aan via je huisarts.

Vrijwilligersorganisaties

Wanneer het je even teveel wordt als mantelzorger kun je een vrijwilliger inschakelen die je ondersteunt in de persoonlijke aandacht die je naaste nodig heeft. Ook wel respijtzorg genoemd.

vrijwilliger dementie hulp
Thuiszorg dementie hulp en advies

Thuisservice

Een thuisservice kan de zorgtaak van de mantelzorger verlichten door naast de mantelzorger te gaan staan en een stukje persoonlijke aandacht over te nemen zodat men gewoon partner of zoon of dochter kan zijn. Bel een thuisservice organisatie bij jou in de buurt.

Medisch speciaalzaak en apotheek

Wanneer je hulpmiddelen via je zorgverzekering vergoed krijgt, kun je terecht bij medisch speciaalzaken en lokale apotheken. Weet je niet of je hulpmiddelen vergoed krijgt? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

dementie pijn bedreigd oplossen

Vergoeding van incontinentiemateriaal

Op het moment dat iemand niet meer zelfstandig naar het toilet kan, heeft iemand een hulpmiddel nodig om (ongewenst) urine en/of ontlasting op te vangen. Incontinentiemateriaal is in dit geval een geschikt hulpmiddel. Wanneer er sprake is van dementie wordt dit hulpmiddel in veel gevallen vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraar. Je dient hiervoor wel een voorschrift te ontvangen van een zorgverlener. Een voorschrift zorgt ervoor dat je incontinentiemateriaal vergoed krijgt.

Hulp & advies

Neem contact op met het Abena Adviesteam: 0485 34 34 44.
Of stuur een e-mail naar support@abena.nl

Leverancier hulpmiddelen

Er zijn diverse leveranciers die hulpmiddelen aanbieden om het leven met dementie makkelijker te maken en de kwaliteit van leven te verbeteren. Neem een kijkje in onze webshop of op dementie-winkel.nl

Aanbevolen producten

Gerelateerde artikelen

gevolgen van dementie bij incontinentie

Gevolgen van incontinentie bij dementie

Lees meer

Toiletgang bij dementie

Lees meer

Dementie in de praktijk

Lees meer

Ons kenniscentrum

Bij ABENA bieden we professionele hulp bij jouw dagelijkse verzorging en bescherming. In ons kenniscentrum lees je alles over de oorzaken en oplossingen bij incontinentie, krijg je tips voor de juiste huidverzorging en persoonlijke hygiëne.a

Geen producten in je winkelwagen